فرایند‌ساز

Tosa BPMS دارای مجموعه ابزار گسترده و کاملی جهت مدل سازی فرایند ها به صورت کاملا گرافیکی و آسان بر اساس استاندارد های bpmn2.0 می باشد. این ماژول کاملا تحت وب بوده و به مرورگر خاصی محدود نیست . هرگونه فرایندی را به آسانی تولید کنید و برای هر یک، انواع شروط ، قوانین ، تنظیمات فراخوانی های وب سرویس ها و کوئری ها ، تنظیمات فرم های مورد نظر در هر مرحله و....را در نظر بگیرید.

مراحل انجام کار

ابتدا مدل ترسیمی مورد نظر خود را بر اساس زبان فرایندی BPMN2.0 ترسیم نمایید و در مرحله بعد می توانید فیلد ها ، فرم ها و قوانین هر مرحله را تنظیم نمایید. برای هر مرحله قادر هستید بنا به نیاز، شروع کننده هایی از جمله (کاربر ، کاربر بالارتبه و یا حتی سیستم یا...) را انتخاب نمایید. به راحتی این امکان را دارید تا از طریق وب سرویس با سایر نرم افزارها ارتباط برقرار کنید و پس از تکمیل کلیه تنظیمات مورد نیازتان ، با انتخاب عنوانی دلخواه، مراحل ساخت فرایند را پایان دهیددسترسی به فرایندها و امکانات شاخص

کلیه فرایند های تولید شده را مشاهده ، ویرایش یا حذف نمایید
در صورت قطع احتمالی سیستم مثل (قطعی برق ، قطعی اینترنت یا...) هیچگونه اطلاعاتی را از دست نخواهید داد
فرایندی را در یک فرایند دیگر آغاز نمایید
فرایندتان را با شروع یا اتمام یک رخداد آغاز نمایید
با استفاده از زمان سنج فرایند تان را آغاز و با استفاده از مهلت انجام کار، به طور خودکار فرایند را به جریان بیاندازید.
فرآیندتان را با فراخوانی از خارج نرم افزار شروع نمایید

تعریف کلیه فرایند های کسب و کار سازمان ها

معماری سرویسگرا

رابط کاربری جذاب و آسان

نظارت بر چگونگی اجرای فرایند ها

تعریف فرایند ها بطور خودکار و یا نیمه خودکار

امکان ارتباط با کلیه فرم ها

امکان تعریف و فراخوانی وب سرویس

امکان ارتباط بین فرایندها